1 шийний хребець

4. Будова хребців. Особливості 1-го шийного хребця. Всі хребці (Вертебра) мають загальний план будови. Хребці мають тілоі дугу. Дуга має ніжки, що з’єднують її з тілом. Між тілом і дугою хребетний отвір, сукупність отворів утворює хребетний канал (для спинного мозку). Від дуги хребця відходять відростки. Назад — непарний остистий, в сторони — поперечні, вгору і…

Read More

1 шейный позвонок

4. Строение позвонков. Особенности 1-го шейного позвонка. Все позвонки (вертебра) имеют общий план строения. Позвонки имеют телои дугу. Дуга имеет ножки, соединяющие ее с телом. Между телом и дугой позвоночное отверстие, совокупность отверстий образует позвоночный канал (для спинного мозга). От дуги позвонка отходят отростки. Назад – непарный остистый, в стороны – поперечные, вверх и вниз…

Read More